onsdag 28. februar 2007

Flatheim sett fra oven

Slik ser Flateheim ut frå Storeskrea. -Om sommaren. På dette bildet ser vi også tangen som Trollspegelen er planlagd på. Flott område!

Ingen kommentarer: