onsdag 7. november 2012

Framdrift

Etter ein lang prosess med mykje venting på ymse godkjenningar, tid til å manne seg opp og spekulere på korleis det skal angripast osv, så er endeleg Storehuset demontert. På grunn av over ein månad med regn, kom arbeidet så seint i gang, at vi ikkje får starte på gjenreising før til våren.
Sjølv om taket var heilt kaputt, og vi kanskje hadde forventa at det skulle avdekke seg endå meir som var dårlegare enn først antatt, så var det faktisk ein del som var bedre. Positivt!

No ligg huset merka og lagra i store stablar ved tomten der det skal byggast oppatt, klart til vårsola har fjerna snøen. Då er det berre å hive seg rundt!

Likevel har vi ein del bygningsdelar som må reparerast og kopierast i løpet av vinteren. Det er berre å hugse på at vinteren igrunn går fort, så det gjeld å sette igang ;-)
Det blir utruleg spennande å gjenreise bygningen i sitt nye tun, og sjå det tek form! Det gledar vi oss til!Vi har tatt prøvar av tømmeret på den eldste delen, og det viser seg og vere hogd vinteren 1572 og 1573.
Det er nesten skummelt å tenke på alt dette huset har opplevd. 440 år er mange generasjonar med mykje sorg og glede. Det er ei ære å få lov til å ta vare på det vidare.