torsdag 28. august 2014

Det begynner å ta form!


Det er ikkje gjort over natta å møblere eit hus. Spesielt ikkje eit gammalt, ærverdig hus, der vi vil behalde huset sitt særpreg, samtidig som det skal harmonere med våre planar for utnytting av bygningen.


Dei ulike stovene er frå forskjellige tidsepokar og må behandlast deretter. I den gamel delen kjem det ikkje til å komme så mykje på veggane. Her er det veggane i seg sjølv som er dekoren og vi vil syne fram mest mogeleg av den. Det er både imponerande arbeid, og imponerande alder på desse stokkane frå 1500-talet. Loftet er innreia til gjesterom, og sjølv om vindauga fortsatt ikkje er på plass, så har gjestene ikkje latt vente på seg. 


Dei gamle stolane som eg trekte om i vår, er havna på det eine rommet, saman med eit gammalt, sjarmerande bord som naboen i siste liten før bålet, fekk ein tanke om at vi kanskje kunne vere interesserte i. 


Etter litt tankeverksemd blir det sett saman møblar og inventar, som har vore samla gjennom nokre år, litt herifrå og litt derifrå. Arv, bruktfunn, "søppelfunn", gaver, litt auksjonsfunn og litt ymse.
Taket er nytt, ellers er det meste skura og pussa og brukt oppatt så langt som råd er. Då vi starta trudde vi at vi kunne bruke eitt av dei seks golva i huset. No har vi brukt alle, men nokre få reparasjonar og utskiftingar her og der. Det er faktisk ganske kjekt. 

Det er kjekt at det begynner å ta form.  Utvendig er det litt arbeid att, og litt inne også sjølvsagt. Men det minkar, det minkar ;-)