søndag 28. oktober 2007

Måneskin over Sollihøgda, august 07


Ingen kommentarer: