tirsdag 11. juni 2013

Nær elva....


Flatheim ligg langs kanten av Gaularvassdraget.
Det er flott og fascinerande å ha elva så nær. 
Vi set stort sett pris på det.


Friluftsområdet vårt ligg sjølvsagt også ved elva, og det er flott å komme så tett på. 
Når det er "normal" vannstand er det stort sett roleg vatn rundt oss.
Men, på eine sida av gapahuken renn den stri forbi. 
Ettersom vi har litt småbarn på besøk rett som det er, har vi funne det sikrast å gjere dette litt tryggare. Sjølv om ein er nær elva og vatn heile tida, er det forskjell på roleg vatn der ein kjapt kan fiske opp nokon som måtte plumpe uti. Der det renn stri elv, derimot, kan det fort bli litt verre....
Difor er det no komt gjerde som skal hindre dei minste i å ta ein kjapp snur i den retning. Sjølv om det skygger litt for elva, så er det ikkje så verst, og vel verdt det!


Gapahuk med nye gjerder!
Ingen kommentarer: